FIZYKOTERAPIA
Laser  8 zł
Galwanizacja 8 zł
Prądy Diadynamiczne 8 zł
Prądy Tens 8 zł
Prądy Traberta 8 zł
Prądy Kotza 8 zł
Prądy interferencyjne 8 zł
Jonoforeza 8 zł
Ultradźwięki 8 zł
Fonoforeza 8 zł
Elektrostymulacja 8 zł
Stymulacja wysokonapięciowa HVS 8 zł
Tonoliza  8 zł
Pole magnetyczne 8 zł
Lampa Sollux 8 zł
Krioterapia ciekłym azotem (jedna okolica) 10 zł
Krioterapia ciekłym azotem (dwie okolice) 15 zł
Kriokomora- seria 10 wejść 350 zł
Diatermia krótkofalowa 8 zł
Fala uderzeniowa 35 zł
MASAŻ
Mechaniczny masaż uciskowy BOA 10 zł
Masaż wirowy kończyn górnych i dolnych 10 zł
Masaż leczniczy częściowy 30 zł
Masaż leczniczy całego kręgosłupa 40 zł
Drenaż limfatyczny 30 zł
ĆWICZENIA
Terapia manualna kręgosłupa 50 zł
FDM terapia powięziowa 50 zł
Ćwiczenia w UGULU i na przyrządach 10 zł
Metoda McKenzie, PNF 50 zł
Rehabilitacja indywidualna 50 zł
Możliwość zakupu kart upominkowych