FIZYKOTERAPIA
Laser  7zł
Galwanizacja 7zł
Prądy Diadynamiczne 7zł
Prądy Tens 7zł
Prądy Traberta 7zł
Prądy Kotza 7zł
Prądy interferencyjne 7zł
Jonoforeza 7zł
Ultradźwięki 7zł
Fonoforeza 7zł
Elektrostymulacja 7zł
Stymulacja wysokonapięciowa HVS 7zł
Tonoliza  7zł
Pole magnetyczne 7zł
Lampa Sollux 7zł
Krioterapia ciekłym azotem (jedna okolica) 10zł
Krioterapia ciekłym azotem (dwie okolice) 15zł
Kriokomora- seria 10 wejść 350zł
Diatermia krótkofalowa 7zł
Fala uderzeniowa 35zł
MASAŻ
Mechaniczny masaż uciskowy BOA 10zł
Masaż wirowy kończyn górnych i dolnych 10zł
Masaż leczniczy częściowy 25zł
Masaż leczniczy całego kręgosłupa 35zł
Drenaż limfatyczny 25zł
ĆWICZENIA
Terapia manualna kręgosłupa 35zł
FDM terapia powięziowa 35zł
Ćwiczenia w UGULU i na przyrządach 10zł
Taping Medyczny 10zł
Metoda McKenzie, PNF 50zł
Rehabilitacja indywidualna 30zł
Możliwość zakupu kart upominkowych