FIZYKOTERAPIA
Laser  15 zł
Galwanizacja 15 zł
Prądy Diadynamiczne 15 zł
Prądy Tens 15 zł
Prądy Traberta 15 zł
Prądy Kotza 15 zł
Prądy interferencyjne 15 zł
Jonoforeza 15 zł
Ultradźwięki 15 zł
Fonoforeza 15 zł
Elektrostymulacja 15 zł
Stymulacja wysokonapięciowa HVS 15 zł
Tonoliza  15 zł
Pole magnetyczne 15 zł
Lampa Sollux 15 zł
Krioterapia ciekłym azotem 15 zł
Kriokomora- seria 10 wejść 400 zł
Diatermia krótkofalowa 15 zł
Fala uderzeniowa 50 zł
MASAŻ
Mechaniczny masaż uciskowy BOA 15 zł
Masaż wirowy kończyn górnych i dolnych 20 zł
Masaż leczniczy częściowy 20 minut 50 zł
Masaż leczniczy całego kręgosłupa 30 minut 60 zł
Drenaż limfatyczny 60 zł
ĆWICZENIA
Rehabilitacja indywidualna 20 minut 50 zł
Rehabilitacja indywidualna 30 minut 60 zł
Ćwiczenia w UGULU i na przyrządach 20 zł
Możliwość zakupu kart upominkowych