FIZYKOTERAPIA
Laser  10 zł
Galwanizacja 10 zł
Prądy Diadynamiczne 10 zł
Prądy Tens 10 zł
Prądy Traberta 10 zł
Prądy Kotza 10 zł
Prądy interferencyjne 10 zł
Jonoforeza 10 zł
Ultradźwięki 10 zł
Fonoforeza 10 zł
Elektrostymulacja 10 zł
Stymulacja wysokonapięciowa HVS 10 zł
Tonoliza  10 zł
Pole magnetyczne 10 zł
Lampa Sollux 10 zł
Krioterapia ciekłym azotem 10 zł
Kriokomora- seria 10 wejść 400 zł
Diatermia krótkofalowa 10 zł
Fala uderzeniowa 40 zł
MASAŻ
Mechaniczny masaż uciskowy BOA 10 zł
Masaż wirowy kończyn górnych i dolnych 15 zł
Masaż leczniczy częściowy 20 minut 40 zł
Masaż leczniczy całego kręgosłupa 30 minut 50 zł
Drenaż limfatyczny 40 zł
ĆWICZENIA
Terapia manualna kręgosłupa 45 minut 60 zł
Terapia powięziowa 45 minut 60 zł
Ćwiczenia w UGULU i na przyrządach 10 zł
Metoda McKenzie, PNF, Masaż Tkanek Głębokich 45 minut 60 zł
Rehabilitacja indywidualna 45 minut 60 zł
Możliwość zakupu kart upominkowych